HOËRSKOOL ELDORAIGNE
Vervul jou roeping

Vanweë die dinamiese vooruitgang van Hoërskool Eldoraigne op verskeie terreine, bied die skool tans unieke geleenthede vir visioenêre leiers om deel te word van die kwantum sprong van die skool.
As voorbeeld van die dinamiese verandering op die gebied van fisiese fasiliteite, sal die skool by voltooiing van die huidige krieketprojekte, oor uitmuntende krieketfasiliteite beskik, wat die volgende insluit: ‘n splinternuwe kolfblad, vyf binneshuise blaaie en nette, ses gras oefenblaaie en vyf buite sintetiese blaaie.

Daar is ook reeds met die sintetiese hokkieveld-Astrobaan begin, wat by voltooiing aan internasionale standaarde sal voldoen en oor die volgende fasiliteite sal beskik: oefen- of opwarmingsveld, pawiljoen, tegniese area, spreiligte en besproeiing met ‘n waterherwinningsfasiliteit.

Op akademiese gebied is Hoërskool Eldoraigne verseker een van die leiers en ter uitbouing van die akademie, sal ’n Sentrum vir Uitnemendheid eersdaags die lig sien. Hierdie Sentrum sal ook uitnemendheid op sport- en kultuurgebied verseker. Die sentrum verseker ook dat erkenning gegee word aan die kwaliteit van die onderwyspersoneel en die welstand van leerders.

Die skool nooi graag resultaatgerigte individue uit om aansoek te doen, om strategiese poste binne die skool te vul, wat nie net Hoërskool Eldoraigne se leierskap op soveel terreine verder sal uitbou nie, maar ook fasiliteite en dienste van internasionale standaard aan leerders sal verseker.

Die volgende vakatures is tans beskikbaar:

BEHEERLIGGAAMPOSTE:

AKADEMIES:
• ENGELS ADDISIONELE TAAL: Gr 10 – 12 (Voltyds 1 Jan 2017)
• WISKUNDE: Gr 8 – 12 (Voltyds 1 Jan 2017)
• WISKUNDIGE GELETTERDHEID: Gr 10 – 12 (Voltyds 1 Jan 2017)
• NATUURWETENSKAPPE Gr 8 – 9 FISIESE WETENSKAPPE: Gr 10 – 12 (Voltyds 1 Jan 2017)
• NATUURWETENSKAPPE Gr 8 – 9 LEWENSWETENSKAPPE: Gr 10 (Voltyds 1 Jan 2017)

DEELTYDSE- EN AFLOSPOSTE:
• WISKUNDE: Gr 8 – 10 (16 Feb 2017 – 15 Jun 2017)
• ENGELS ADDISIONELE TAAL: Gr 8 – 12 (1e Kwartaal 2017)

VOLTYDSE ONDERWYSER-ASSISTENTPOSTE:
• AFRIKAANS
• ENGELS
• WISKUNDE
• GASVRYHEIDSTUDIES
• EKONOMIESE EN –BESTUURSWETENSKAPPE

Buitekurrikulêre betrokkenheid sal ‘n sterk aanbeveling wees.

NIE-AKADEMIES:
• BEMARKINGSBESTUURDER:

Kliek hier vir posbeskrywing en vereistes

Aansoeke word tans ingewag van kandidate wat aan die minimum vereistes van die poste voldoen. Onderhoude sal slegs met kortlys kandidate gevoer word. Indien u nie binne twee weke gekontak word nie, aanvaar asseblief dat u onsuksesvol was.
E-pos u CV aan die Hoof eldo@hseldo.co.za, aansoeke sluit 30 November 2016. Navrae: Dr Eddie Stoop Tel 012 660 2066/7 of 012 660 2270.