Slide background

Kwaliteit onderrig

sedert 1974

Slide background

SUPERHELDE

. . . heeljaar!

Slide background

die skool vir vandag

en môre . . .

Nuwe Leerders

Toelatingsvereistes soos goedgekeur deur die Beheerliggaam ... lees meer


Visie en Missie

Hoërskool Eldorainge se leerlinge word toegerus om hulle roeping te vervul...
lees meer


Die Skoolwapen

Die twee kleure van die wapen: wit/silwer teen die groen agtergrond, het simboliese verband met die leuse. Dit simboliseer … lees meer


Skoollied

Ons naam: Simbool van strewe 
Die Hoërskool Eldoraigne 
In wil en werk en lewe 
Sal trots jou ster verskyn 
… meer

Eldo Borg

Welkom by Hoërskool Eldoraigne

Geleë in Centurion en binne bereik vanaf verskillende hoofweë, is die Hoërskool Eldoraigne vir die afgelope 41 jaar ‘n opvoedkundige tuiste vir meer as 1662 leerlinge.

SKOOLGELD: 2016

2 Oktober 2015 Geagte Ouer SKOOLGELD: 2016 Baie dankie aan al die ouers wat die Algemene Ouervergadering op Dinsdag 22 September 2015 bygewoon het. Ons rapporteer graag dat die skoolgeld vir 2016 op R23,500 per jaar per leerling goedgekeur is. Kragtens Artikel 39 en 40(1) van die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996, is die ouer aanspreeklik vir die betaling van die…

Lees meer

Uit die Beheerliggaamvoorsitter se pen :

Geagte Ouers Die jaar stap weer fluks aan en by Hoërskool Eldoraigne is dit ‘n miernes van bedrywighede . Die Beheerliggaam en personeel is betrokke op alle vlakke en wil u graag op hoogte hou en terugvoer gee t.o.v. die mooi prestasies van ons leerders en personeel. Daar is talle projekte wat ons namens u as ouers in belang van…

Lees meer